تبلیغات
★ ★پرتی کیور★ ★ - نتایج نظر سنجی ها
we love pretty cure all stars
خب بچه ها این هم از نتایج نظر سنجی 1پرتی كیور رو دوست دارید؟
بیست و هشتم اسفند 91 ساعت 21:50:12
میمیرم براشون
76.32 درصد
(87 رای)
عاشقشونم
7.89 درصد
(9 رای)
اهه اره یه جورایی دوسشون دارم
9.65 درصد
(11 رای)
ولم كن بابا!!!
2.63 درصد
(3 رای)
اصلا!؟
3.51 درصد
(4 رای)
شرکت کنندگان 114 نفرنتایج نظر سنجی 2كدوم شخصیت رو از گروه صورتی انتخاب میكنید؟؟؟(امكان چند گزینه هست)
چهارم اردیبهشت 92 ساعت 21:36:02
NAGISA (ناگیزا)
10.04 درصد
(45 رای)
SAKI (ساكی)
9.38 درصد
(42 رای)
NOZOMI (نوزامی)
12.95 درصد
(58 رای)
LOVE (لاوو)
7.14 درصد
(32 رای)
TSUMABI (تسومابی)
9.15 درصد
(41 رای)
HIBIKI (هیبیكی)
9.6 درصد
(43 رای)
MIUKI (میوكی)
11.16 درصد
(50 رای)
MANA (مانا)
10.94 درصد
(49 رای)
همشون
17.86 درصد
(80 رای)
هیچكدوم
1.79 درصد
(8 رای)
شرکت کنندگان 136 نفر